Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Bavulumkapida.com ‘a HOŞGELDİNİZ…

Sitemizi kullanmadan önce ileride herhangi bir  hukuki ve/veya cezai yaptırıma maruz kalmamanız için aşağıdaki koşulları okumanızı önemle rica ederiz.

Bavulumkapida.com’u Kullanma Koşulları

1) Bavulumkapida.com’a giriş yapılması, bu sitenin kullanım koşullarının okunduğu ve kabul edildiği anlamı taşır. Kullanıcı bu maddelere  aykırı davranışların sadece kendisi için hukuki ve/veya cezai sorumluluklar getirebileceğini bildiğini, bu koşulları bilerek ve kabul ederek bavulumkapida.com’a giriş yaptığını kabul ve beyan eder.

2) Bavulumkapida.com  kullanıcısı ve site üyesi olmak herhangi bir ücrete tabi değildir.

3) Bavulumkapida.com’un isim hakkı,tasarımı,logosu,şablonu ve tüm içeriğindeki program ve dokümanlara ait hakları  saklıdır. Site içerisindeki  hiçbir metin, video, fotoğraf vb dokümanlar izin alınmadan kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, her ne suretle olursa olsun internette veya başka bir mecrada  kullanılamaz/yayınlanamaz.

4) Aşağıda sayılan ve/veya benzer nitelikte olan hususların kullanılması yasak olup , kullanıcı bu gibi durumların ortaya çıkması halinde meydana gelecek hukuki ve/veya cezai yasal yükümlülüklere bizzat kendisi katlanacaktır.Aşağıda sayılan hususların tespiti halinde kullanıcının sitemizden yararlanma hakkı bavulumkapida.com tarafından tek taraflı olarak durdurulabilecek veya sonlandırılabilecektir.

a) Bavulumkapida.com onayı olmaksızın reklam ve promosyon materyalleri ile benzerlerini göndermek veya iletmek,  Kullanıcılara spam mailler göndermek

b) Bavulumkapida.com a hukuka aykırı, zararlı, tehdit edici, din ve vicdan özgürlüğünü zedeleyici, siyasi görüş yansıtan, küfürlü, taciz edici, kaba, müstehcen, ahlaka ve adaba aykırı, ırkçı, etnik veya bunlara benzer nitelikte bilgi, meti,n veri, dosya, fotoğraf, bağlantı, donanım, ileti veya materyaller göndermek.

c) Bavulumkapida.com un herhangi bir alanında normal iletişim akışına mani olmak veya diğer üyeleri ve kullanıcıları olumsuz etkileyecek bir davranış içinde bulunmak, inanç ve siyasi görüşe dair metin, dosya, fotoğraf, slogan, kimlik eklemek.

d) Bavulumkapida.com a girerken veya ondan yararlanma sırasında her ne şekil ve şart altında olursa olsun kasten veya kasti olmaksızın yürürlükteki herhangi bir yasa hükmünü çiğnemek

e) Herhangi bir patent, tescilli marka, ticari sır, telif hakkı veya fikri ve sınai haklar çerçevesinde bu hakların ihlali anlamını taşıyacak bir içeriği bavulumkapida.com a iletmek ve orada kaydına meydan vermek

5) Bavulumkapida.com kullanıcılarından web sitesinin birden çok farklı noktalarında ad, soyadı, e-mail adresi, posta adresi  ve benzeri nitelikte kişisel bilgiler isteyebilir. Bavulumkapida.com kullanıcılarından topladığı bu bilgilerin tek sahibi olup,bu bilgiler bavulumkapida.com dışında hiçbir yerde paylaşılamaz,kullanılamaz.

6) Bir kullanıcının bavulumkapida.com ‘un faaliyetlerinden yararlanabilmesi için kayıt formunu eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir. Bu formda yer alan ad soyad ve mail adresi gibi bilgiler, bavulumkapida.com tarafından site hakkında kullanıcının bilgilendirilmesi ve irtibat kurulması için kullanılır.

7) Bavulumkapida.com aynı zamanda diğer sitelerede bağlantılar  içermektedir. Bu bağlantılar yolu ile ziyaret edilebilen diğer sitelerin gizlilik konusundaki koşulları ,prensip ve uygulamalarından bavulumkapida.com sorumlu tutulamaz. Bavulumkapida.com ‘’kullanma koşullarında’’ beyan edilen gizlilik anlaşması sadece bavulumkapida.com tarafından toplanan kullanıcı bilgileri için geçerlidir. Bu nedenle bağlantılarla geçiş yapılan sitelerin ayrıca toplayacakları kullanıcı bilgileri konusundaki gizliliğe yönelik beyanlarına bu sitelere girildiğinde bakılmalı ve  okunmalıdır.

8) Bavulumkapida.com kullanıcılarından yarışma ve organizasyonlar için bilgi isteyebilir veya  toplayabilir. Bu yarışma ve incelemeler içinde yer almak veya almamak ve bu karar doğrultusunda istenilen bilgileri vermek veya vermemek tamamen kullanıcının isteğine bağlı olup elde edilen kullanıcı bilgileri, yarışmalarda kazananları ve ödülleri haberdar etmek incelemelerde ise kullanımı kontrol etmek geliştirmek ve siteyi tatmin edici hale getirmek amacı ile kullanılır.

9) Bir kullanıcı herhangi bir arkadaşını bavulumkapida.com hakkında bilgilendirmek için ilgili servisi kullanmayı seçtiğinde kendisinden arkadaşının isim ve e-mail adresi istenecek ve bir kere gönderilecek e-mail ile arkadaşı bavulumkapida.com u ziyaret etmeye davet edilecektir.

10) Bavulumkapida.com yeni kullanıcılarına, kullanıcı şifresi ve ismini doğrulamak için aktivasyon linki ve hoş geldin mesajı gönderir. Kullanıcılar ayrıca bavulumkapida.com tarafından ürün, servis, özel uğraşlar ve haberler ile ilgili bilgilerin ve site ve servisleri ile ilgili güncelleştirme açıklamalarının kullanıcının paylaştığı iletişim bilgilerine (telefon, e-mail vb) gönderilmesine muvafakati olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder.

11) Bavulumkapida.com’un kullanıcısı olmaktan doğrudan veya dolaylı yoldan ortaya çıkabilecek nedensel veya tesadüfü gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan bavulumkapida.com kesinlikle sorumlu tutulamaz. Bavulumkapida.com İnternet sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almakla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

12) Bavulumkapida.com ile ulaşılabilinen gezi notları yazar ve editörlerimizin seyahatleri sırasında gördükleri yorum ve gözlemlerinden  ibarettir. Paylaşılan gezi ve diğer  notları yazıldığı döneme aittir.

13) Bavulumkapida.com tek taraflı olarak sitenin içeriğinin tamamını veya bir bölümünü değiştirmeye kaldırmaya veya yenilerini eklemeye yetkilidir yine tek taraflı olarak kullanıcılara verilen herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi verilerini silme ve/veya devretme hakkını saklı tutar.

14) Bavulumkapida.com kullanıcıları tarafından bavulumkapida.com’dan faydalanılarak satın alınmaya karar verilen veya satın alınan herhangi bir ürünün yasal oluşu, kalitesi, güvenli oluşu, fiyatı ve bunlar gibi özellikleri bavulumkapida.com’un garantisinde ve sorumluluğunda değildir.

15)Bavulumkapida.com’da yer alan yazılar, fotoğraflar, videolar ve diğer tüm materyaller telif hakkına tabidir.Bu düzenlemeler ticari kullanım amacıyla kopyalanamaz değiştirilemez,dağıtılamaz veya diğer site ve mecralara gönderilemez aksi bir durum veya kullanım her türlü hukuki ve/veya cezai takibatın yapılmasına neden olacaktır.

16) Bavulumkapida.com internet sitesinin virüs ve benzeri yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı kendi virüs koruma programını tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı bavulumkapida.com sitesine girmesi nedeniyle kendi donanım yazılım ve işletim sistemlerinde doğabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

17) Bavulumkapida.com internet sitesi tek taraflı olarak kullanım koşullarının herhangi bir maddesini vermeksizin değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir.Değiştirilen yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.